Ons leerwerkbedrijf

D’ROEM staat voor: Durven Rekenen Op Eigen Mogelijkheden.

Wij werken vanuit de Empowerment gedachte. 

D'ROEM is een, door SBB erkend leerwerkbedrijf, in de vorm van een lunchroom. Een dagbestedingproject voor jongeren en jonge moeders in de leeftijd van 16 tot ongeveer 27 jaar die gemotiveerd zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en perspectieven willen creëren voor zichzelf. De regenboog in het logo staat voor: oneindige mogelijkheden. De handjes staan voor actief bezig zijn.

Werken met je handen werkt! Werken aan je toekomst!

ONS DOEL

Onze doelstelling is om jongeren en jonge moeders meer mogelijkheden te bieden en zodoende hun kansen te vergroten op arbeidsparticipatie, vervolgonderwijs en/of dagbesteding. Essentieel is dat zij zich bewust worden van hun mogelijkheden en beperkingen, hun kwaliteiten ontdekken en deze positieve krachten gaan gebruiken om zich te kunnen redden in de samenleving.

Kortom: Zelfredzaamheid, sociale activering en op eigen kracht sturing geven aan je leven.

D’ROEM werkt vanuit de empowerment gedachte en kernwoorden zijn:

Groei  - Feedback - Evalueren - Reflectie - Stimuleren - Sociale actief - Ontdekken - Zelfvertrouwen - Positief zelfbeeld - Toekomst perspectief - Mogelijkheden en beperkingen - Sociale vaardigheden - Jezelf mogen zijn - Leren en werken - Fouten mogen maken - Creatief bezig zijn

Like onze Facebook pagina Volg ons op Instagram 

Een traject bij D'ROEM

Horeca wordt als middel ingezet om te begeleiden. Jongeren runnen onder begeleiding de lunchroom, verzorgen o.a. lunch, vergaderservice en zijn gastheer / gastvrouw tijdens bijeenkomsten, catering opdrachten en feesten. Daarnaast volgen zij een vakopleidng en ontvangen bij afronding een erkend vakdiploma als keukenassistent of bedieningsassistent.

Jongeren krijgen een dagritme, structuur, werken aan hun toekomstperspectief en zij doen ervaring op in de horeca. Werknemers vaardigheden worden geoefend.

De activiteiten binnen D’ROEM zijn bedoeld als oriëntatie, stimulatie, bewustwording, dagbesteding, zelfontplooiing, positief zelfbeeld ontwikkelen, doorzetten en inzicht verkrijgen in eigen mogelijkheden en beperkingen. De jongeren en jonge moeders creëren perspectieven voor zichzelf, kunnen een nieuwe start maken en in de toekomst schooluitval voorkomen. Jonge moeders creëren een stevige basis voor zichzelf en hun kind(eren).

Een traject bij D'ROEM:

 • Minimaal 3, en maximaal 6 maanden.

 • Minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen van 8.30 - 17.00 uur

 • Begeleiding op maat en uitgaande van individuele mogelijkheden en eigen kracht. 

 • Intakegesprek, evaluatiegesprekken en afrondingsgesprekken,

D’ROEM biedt ook stageplekken aan studenten van de volgende opleidingen:

 • Praktijkonderwijs
  4 e en 5 e jaars
 • MBO: Entree
  assistent horeca of voedingsindustrie
  assistent dienstverlening en zorg
 • MBO: niveau 2
  medewerker fast service
  medewerker facilitaire dienstverlening
 • MBO: niveau 4
  Horeca ondernemer/ manager (1e jaars)
 • MBO: niveau 4
  Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • HBO: social work 2e jaars
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening