Menu Special

 

M.i.v. feb 2018 hebben wij een nieuwe menukaart

Nieuwsgierig...?

Bezoek de nieuwe lunchroom in de Joseph Ledelstraat 50 te Den Haag

 

 

 

Openingstijden

De lunchroom is geopend van  maandag - vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur . Op verzoek, openen wij voor grote groepen, ook op andere dagen en tijden onze deuren.         

 

 

Leerwerkbedrijf

D'ROEM is voor de jongeren een plek waar zij in gemoedelijke en gestructureerde omgeving kennis en ervaring opdoen. Allen zijn zij er ter overbrugging naar een vervolgopleiding of een betaalde baan. Naast de lunchroom bevindt zich ons kantoor en opleidingscentrum. In het opleidingscentrum worden jongeren opgeleid tot keuken assistent en / of bediening assistent. Jongeren ontvangen na afronding,  een door SVH erkend vakdiploma. Daarna  kunnen zij binnen de SVH module doorstromen naar niveau 2 :koksopleiding of gastvrouw / gastheer.

Het opleidingscentrum bevindt zich in de Joseph Ledelstraat 32 te Den Haag.

 

Een traject bij D'ROEM :                                                                                                                             

  • Begeleiding van minimaal  3,  en maximaal 6 maanden. 
  • Dagbesteding van minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen in de week  van 8.30 -17.00. In overleg kan het aangepast worden.
  • Evaluatie gesprekken
  • Begeleiding op maat: vraaggericht en toekomstgericht
  •  Horeca wordt als middel ingezet.  De lunchroom runnen onder begeleiding, bezorgen van lunches, catering opdrachten en feesten.   
  • Educatie:  Basis horeca opleidingen met erkend vakdiploma van het SVH  
  • Workshops en trainingen: o.a. het maken van een CV en motivatie brief, ondersteuning bij solliciteren, bezoeken van open dagen, hulp bij en begeleiding bij het aanmelden voor een vervolgopleiding en sociale vaardigheids- en assertiviteitstraining. D'ROEM besteedt tevens aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van jongeren. 
  • Betrokkenheid van ouders / verzorgers / netwerk  is belangrijk.                                                           
  • Jongeren uitwisseling en andere sociaal maatschappelijke projecten
  • Extra begeleiding voor jonge moeders ( zowel praktisch als sociaal- emotioneel).

 Ons motto is: "ERVAAR...LEER en GENIET"

Opvallend is dat de jongeren al heel snel gewend raken aan elkaar en er ontstaat een leuke band onderling. Dit mede door het feit dat ze allemaal, ongeacht hun culturele afkomst, thuissituatie of leeftijd al heel snel door hebben dat D'ROEM de plek is waar zij zichzelf mogen zijn en hun kansen kunnen vergroten. Elke dag is hetzelfde ( structuur en duidelijkheid) maar toch weer anders. Elke dag is weer een leuke verassing waar we met z'n allen van leren.  (Wie komt op tijd of wie is later of komt misschien wel helemaal niet opdagen? Wie zit er vandaag niet lekker in z'n vel of juist wel? Welk spel gaan we doen voor de sociale vaardigheidstraining,waar wil ik over praten of juist niet? Wordt het een drukke dag vandaag? Wat moet er klaar gemaakt worden?). Zij stimuleren elkaar positief. Er ontstaat een proces van "mentoring". Ieder heeft zijn eigen rol en ieders kwaliteiten worden benut. Zij wisselen ervaringen uit en geven elkaar feedback. Vele emoties (plezier, lol, verdriet,schaamte, boosheid, verbazing, angst en soms verbale agressie) wisselen elkaar dagelijks af. De ene uitdaging na de andere wordt aangegaan en binnen 2 weken zien begeleiders en ouders hun jongere / zoon of dochter veranderen. Of jonge moeders staan verbaasd en verrast van hun eigen kracht. Het zelfvertrouwen groeit, ze zien er vitaal uit i.p.v voor de tv, computer te hangen of doelloos thuis te zitten, vertellen meer thuis, gaan met plezier  het huis uit. Het allerbelangrijkste: ze hebben een dagritme en een ( korte termijn) doel. Vele jongeren zijn al langer dan een half jaar niet naar school geweest en hebben dus geen dag- en / of nachtritme. Ook hun eetpatroon is niet altijd gezond. Een aantal ouders en begeleiders komen af en toe lunchen om de jongeren aan het werk te zien. Alhoewel de jongeren dit "eng" vinden, is dit wel goed voor hun zelfvertrouwen en natuurlijk leuk voor hun omgeving om te zien. De jongeren bloeien ook helemaal op van complimenten van de klanten of als ze fooi krijgen

De verschillende culturele achtergronden(Egyptisch, Russisch, Marokkaans, Nederlans,Antilliaans, Surinaams, mix van Spaans / Indisch, Nederlands / Ethiopisch) zijn een verrijking en een afspiegeling van de maatschappij. Dit is onze toekomst. 

De jongeren leren koken uit verschillende culturen, we praten over gewoontes uit verschillende culturen, luisteren naar muziek uit verschillende culturen en iedereen kent wel een beetje van zijn eigen taal of een andere "vreemde" taal. Maar het allerleukst is dat de straatcultuur / straattaal een mengelmoes is van al deze verschillende culturen. Dit is de taal die de jongeren verstaan en daardoor elkaar begrijpen. In de begeleiding wordt hier rekening mee gehouden. Een goed verstaander heeft een half woord nodig. En doordat de jongeren het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt, accepteren zij  eerder de begeleiding en staan open voor feedback..

Naast de dagelijkse werkzaamheden en trainingen hebben de jongeren  allemaal hun individuele doelen waar zij aan werken. Op tijd te komen is van belang. Dan beginnen ze de dag in ieder geval met een succes ervaring. Ze zijn op tijd en draaien gelijk mee met de dagindeling van de lunchroom.  

Werken aan jezelf is niet  altijd even makkelijk. Enkele jongeren kunnen dit (nog) niet aan en zijn al snel gestopt . Voor deze jongeren wordt, voor zover mogelijk,  verder gezocht naar een ander traject. De jongeren die blijven, gaan de uitdaging met,  EN voor zich zichzelf aan. Hartstikke goed!

In september 2008 heeft D’ ROEM voor het eerst haar deuren geopend aan de Joseph Ledelstraat 52 in Den Haag.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn wij intern verhuisd naar de Joseph Ledelstraat 32 

Op deze locatie kunnen jongeren op eigen tempo leren en werken. Wij zijn een druppel die op weg is een oceaan te worden.