Menu Special

 

M.i.v. feb 2018 hebben wij een nieuwe menukaart

Nieuwsgierig...?

Bezoek de nieuwe lunchroom in de Joseph Ledelstraat 50 te Den Haag

 

 

 

Openingstijden

De lunchroom is geopend van  maandag - vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur . Op verzoek, openen wij voor grote groepen, ook op andere dagen en tijden onze deuren.         

 

 

Over D'ROEM

D’ROEM staat voor: Durven Rekenen Op Eigen Mogelijkheden.

D'ROEM is een dagbestedingsproject en erkend leerbedrijf in de vorm van een lunchroom. Wij begeleiden voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 16 tot ongeveer 27 jaar die nog niet in het bezit zijn van een starkwalificatie. Ons doel is om jongeren meer mogelijkheden te bieden om hun kansen te vergroten op arbeidsparticipatie, vervolgonderwijs en/of dagbesteding. De jongeren runnen onder begeleiding de lunchroom, bezorgen broodjes en helpen mee bij catering opdrachten en kinderfeesten. Jongeren ontdekken hun talenten en kwaliteiten en leren deze positief te gebruiken. Dit vergoot de kans op het creëren van eigen mogelijkheden en een toekomstperspectief in de vorm van : betaald werk, een vervolgstudie of een ander vervolgtraject. Tijdens hun traject bij D'ROEM kunnen jongeren een korte opleiding volgen: keuken assistent en bedienings assistent. Na afronding ontvangen zij een erkend SVH vakdiploma. De beste motivatie om te leren is het voelen en meemaken van succesmomenten op de werkvloer.

D’ ROEM werkt vanuit de Empowerment gedachte en  is een brug naar de toekomst .

 D'ROEM  is een initiatief van Roline Julen.

Zij heeft meer dan 21 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, ouderbegeleiding en de kinderopvang. Voor haar was de langdurige hulpverlening niet meer de juiste manier om op een positieve en constructieve wijze een bijdrage te leveren aan het creëren van een perspectief voor jongeren.  Daarom is zij in 2008 gestart met D'ROEM. Zij heeft gekozen voor een leerwerkbedrijf waar de jongeren centraal staan, direct begeleid worden en kansen krijgen om zich te ontplooien. Door haar jarenlange ervaring, kennis en opleiding is zij in staat om de jongeren op professionele wijze te begeleiden en vaardigheden aan te leren.

Wij bieden ook stageplekken voor leerlingen en studenten van:

-Praktijkonderwijs

-MBO 1:  Entree: assistent horeca of voedingsindustrie / assistent dienstverlening en zorg

-MBO 2:  Horeca: medewerker Fastservice

-MBO 4:  Eerste jaar : International Hotel management en Meewerkend Horeca ondernemer

-MBO 4:  begeleider specifieke groepen niveau 4 

-HBO :  2 e jaar Social work

 D'ROEM stelt jongeren in de gelegenheid de weg naar een betere toekomst op eigen kracht te bewandelen en op eigen kracht sturing geven aan je leven. Horeca wordt als middel ingezet om de jongeren te begeleiden.

D’ ROEM is een brug naar de toekomst. Een plek waar de jongeren met al hun mogelijkheden en beperkingen mogen zijn. Op hun eigen tempo leren en werken, hun talenten ontdekken en zich kunnen ontwikkelen tot potentiële werknemers/studenten en volwaardige volwassenen. Deelnemen aan de arbeidsmarkt of het volgen van een opleiding vraagt als basis van jezelf een stuk zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, zelfinzicht, sociale vaardigheden en assertiviteit. Eigen krachten ontdekken, ontwikkelen en inzetten.

Meestal vallen deze jongeren tussen wal en schip, raken gedemotiveerd en dwalen af van het "rechte pad". Ze hebben geen dagbesteding of een doel. Dit gaat vaak ook gepaard met onzekerheid, weinig vertrouwen in zichzelf en de omgeving.  Jongeren worden bij D'ROEM niet alleen geconfronteerd met hun beperkingen, de consequenties van het niet meer naar school gaan, op erg jonge leeftijd moeder zijn, enz, maar leren er ook mee om gaan en hoe hier verandering in te brengen.  Ook samenwerking met ouders / verzorgers en het netwerk van een jongere vinden wij zeer belangrijk.

D’ROEM wordt gesubsidieerd door  de gemeente Den Haag OCW,  afdeling VSV (voortijdig schoolverlaten). Zij koopt trajecten in voor jongeren die voortijdig de school hebben verlaten en een dagbesteding nodig hebben.  Voor andere instanties is het mogelijk om trajecten in te kopen. Inkoop via PGB is ook mogelijk. voor meer info kun u mailen naar info@d-roem.nl

Voor de extra activiteiten ontvangt  D'ROEM op aanvraag financiële steun van met name: Fonds 1818, Stichting Boschhuysen, Oranje Fonds, Madurodam fonds, Stichting Levi Lassen, en  Margriets betere wereld. 

D'ROEM is er trots op dat de Rotary Club 's Gravenhage Zuid sinds februari 2012 ons ondersteunt met concrete advisering over marketing, bedrijfsvoering en communicatie. De Rotary gemeenschap is betrokken bij maatschappelijk doelen en geeft hieraan op verschillende manieren vorm. De Rotary draagt D'ROEM, als leerbedrijf voor Haagse jongeren, een warm hart toe. De leden van de club zetten zich vanuit hun eigen achtergrond en expertise in om het succes van D'ROEM verder uit te bouwen. Onze bedrijfskleding en onze mobile keuken zijn gesponsord door de Rotary Club 's Gravenhage Zuid

D'ROEM heeft de status van een ANBI instelling

 Volg ons ook op Facebook.