D'ROEM is een initiatief van Roline Julen.

D'ROEM is een initiatief van Roline Julen. Zij heeft inmiddels 30 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, ouderbegeleiding en de kinderopvang. Voor haar was de langdurige hulpverlening niet meer de juiste manier om op een positieve en constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving.

In 2007 is zij gestart als freelancer en heeft trainingen gegeven aan jonge moeders ( o.a. bij Mama Sita).

Daarna is zij in september 2008 gestart met het leerbedrijf in de vorm van een lunchroom waar de jongeren en jonge moeders centraal staan, direct begeleid worden en kansen krijgen om zich te ontplooien. Door haar jarenlange ervaring, kennis en opleiding is zij in staat om de jongeren op professionele wijze te begeleiden en vaardigheden aan te leren.

In 2011 heeft Roline Julen de Kartiniprijs (Emancipatie prijs van Den Haag) gewonnen.

Like onze Facebook pagina Volg ons op Instagram

Over D'ROEM

D’ ROEM staat voor: Durven Rekenen Op Eigen Mogelijkheden.

D'ROEM is een, door SBB erkend leerwerkbedrijf, in de vorm van een lunchroom. Een dagbestedingproject voor jongeren en jonge moeders in de leeftijd van 16 tot ongeveer 27 jaar die gemotiveerd zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en perspectieven willen creëren voor zichzelf. De regenboog in het logo staat voor: oneindige mogelijkheden. De handjes staan voor actief bezig zijn. Werken met je handen werkt! Werken aan je toekomst!

Jongeren ontdekken hun talenten en kwaliteiten en leren deze positief te gebruiken. Dit vergoot de kans op het creëren van eigen mogelijkheden en een toekomstperspectief in de vorm van: betaald werk of een vervolgstudie.

D’ ROEM werkt vanuit de Empowerment gedachte en is een brug naar de toekomst.

D’ROEM is een brug naar de toekomst. Helaas zijn er nog te veel jongeren die om uiteenlopende redenen voortijdig de school verlaten. Vooral jonge moeders raken vaak na de geboorte van hun kind(eren) in een sociaal isolement.

Studeren of werken vraagt als basis van jezelf een stuk zelfvertrouwen en een aantal competenties. Bij D’ROEM kunnen jongeren en jonge moeders werken aan deze competenties. Het ontbreken van een startkwalificatie maakt de drempel tot participatie hoger. Hierdoor ontstaan veel maatschappelijke en sociale problemen. Zij bevinden zich in een kwetsbare positie en raken afhankelijk van sociale voorzieningen.

D’ROEM biedt een plek waar jongeren en jonge moeders met al hun mogelijkheden en beperkingen terecht kunnen en zichzelf mogen zijn. Maar wel binnen van tevoren zorgvuldig vastgestelde grenzen. Zij kunnen in hun eigen tempo leren en werken, hun talenten ontdekken en zich ontwikkelen tot volwaardige potentiële werknemers of studenten. D’ ROEM is een brug naar de toekomst.