Stichting Bloom

“DE KRACHT OM TE GROEIEN”

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de samenleving. Meedoen betekent beschikken over draagkracht en zelfredzaamheid. Kwetsbare groepen in de samenleving hebben hulp nodig om naar eigen kunnen optimaal te participeren in een maatschappij die steeds hogere eisen stelt.

Bekijk de website »