Stichting Zorg en Bijstand

Ook in deze tijd zijn er individuen die niet rond kunnen komen o.a. door het 'verzakelijkte' en terughoudende beleid van de uitkerende instanties. Voor hen biedt Zorg en Bijstand ook in de 21e eeuw een belangrijke toegevoegde waarde.

De stichting beschikt over een maatschappelijk werker met uitgebreide contacten in het Haagse maatschappelijk veld, die eventueel cliënten thuis bezoekt en de noodsituatie analyseert, en een administratief medewerkster ter ondersteuning. Het bestuur van de stichting zet zich pro deo in, evenals het beoordelingcomité die om de drie weken overlegt met de maatschappelijk werker.

De stichting verleent gerichte, overwegend eenmalige hulp, vooral aan kinderen die in de knel raken en achterstanden dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld in de vorm van een fiets om naar school te gaan, of een opleiding die hun betere kansen op de arbeidsmarkt biedt. Maar ook in acute nood ('broodnood') wordt bijgesprongen.

Bekijk de website »